Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

12.02.2024:
Endring turdato
Les meir

27.01.2024:
Årsmøte
Les meir

27.01.2024:
Avlyst tur
Les meir

21.10.2023:
Endring klokkeslett på frammøte
Les meir

14.07.2023:
Endring av dato på tur
Les meir

28.05.2023:
Avlysning
Les meir

09.02.2023:
Årsmøte
Les meir

04.02.2023:
Skikompis
Les meir

04.02.2023:
Utsetting av tur
Les meir

29.07.2022:
Endring av turdato
Les meir

05.02.2022:
Endring av turdato
Les meir

05.02.2022:
Årsmøte
Les meir

25.12.2021:
Feil dato i program
Les meir

14.08.2021:
Avlyst tur
Les meir

21.05.2021:
Tur til Blåtind, Geiranger
Les meir

12.09.2020:
Avlysing av tur
Les meir

24.01.2020:
Årsmøte for Fjellhug Natur- og Friluftslivlag
Les meir

10.01.2020:
Endring av turmål
Les meir

17.10.2019:
Info om tur, Midsundtrappene
Les meir

30.05.2019:
Avlysing av tur
Les meir

17.05.2019:
Endring av dato på tur
Les meir

11.05.2019:
Endring av dato på tur
Les meir

24.01.2019:
Årsmøte
Les meir

12.01.2019:
Endring av dato på tur
Les meir

10.10.2018:
Endring av dato på tur
Les meir

04.10.2018:
Endring av dato på tur
Les meir

13.03.2018:
Ny tur
Les meir

14.02.2018:
Endring av dato på tur
Les meir

25.01.2018:
Årsmøte 10.febr. 2018
Les meir

12.01.2018:
Endring av turmål
Les meir

03.06.2017:
Endring i tur til Romedalstinden
Les meir

27.01.2017:
Årsmøte 18.februar 2017
Les meir

14.01.2017:
Tur avlyst
Les meir

19.11.2016:
Fjellhug på Facebook
Les meir

31.01.2016:
Årsmøtesaker
Les meir

09.11.2015:
Årsmøtedato er fastsatt
Les meir

04.03.2015:
Turprogram 2015
Les meir

12.02.2015:
Nytt styre
Les meir

06.02.2015:
Sakliste for årsmøtet
Les meir

03.01.2015:
Årsmøte
Les meir

09.12.2014:
Turutstyr er flytta
Les meir

16.10.2014:
Endring av dag for Hildrehesten
Les meir

03.09.2014:
Info om tur, Tungremstindane-Nesdalen
Les meir

12.06.2014:
Klage NVE vedr. konsesjonssøknad Kroken Kraft, Regndalen
Les meir

05.06.2014:
Endring av tur Regndalen
Les meir

04.02.2014:
Nytt styre
Les meir

29.01.2014:
Saksliste Årsmøtet
Les meir

13.01.2014:
Årsmøte
Les meir

02.10.2013:
Tynesfjellet, ny oppmøtestad
Les meir

18.09.2013:
Medlemstur Lisje Brekketind
Les meir

19.08.2013:
Turen til Gullmorhornet vert laurdag 24.
Les meir

15.08.2013:
Turen til Romedalen vart avlyst
Les meir

26.06.2013:
Overnattingstur til Romedalen
Les meir

25.04.2013:
1. maituren er avlyst
Les meir

17.03.2013:
Turplan forsinka men påsketurane er klare.
Les meir

11.02.2013:
Fjellhug har behov for lagerlokale
Les meir

11.02.2013:
Nytt styre
Les meir

06.02.2013:
Saksliste for årsmøtet
Les meir

27.01.2013:
Årsmøte vert 9. februar, kl. 19:00
Les meir

27.12.2012:
Romjulsturen utsatt
Les meir

14.11.2012:
Lysbildesamling
Les meir

22.09.2012:
Informasjon om soppturen
Les meir

15.09.2012:
Ny dato for soppturen blir 23. september
Les meir

30.08.2012:
Endra starttidspunkt på turen til Geithornet
Les meir

23.08.2012:
Info om turen over Romsdalseggen
Les meir

27.06.2012:
Turendringar
Les meir

05.04.2012:
Tur 2. påskedag, Brustind
Les meir

31.03.2012:
Tur palmesøndag
Les meir

01.02.2012:
Årsmøtesaker
Les meir

14.01.2012:
Årsmøte vert 4. februar.
Les meir

06.01.2012:
Skitur til Vadbotnhornet blir satt opp Søndag
Les meir

29.12.2011:
Romjulsturen blir utsatt
Les meir

08.11.2011:
Fjellhugboka er på veg
Les meir

05.07.2011:
Turen til Brekketind må truleg avlysast
Les meir

12.05.2011:
Vårskituren på nordmøre blir avlyst
Les meir

06.05.2011:
Overnattingsturen i mai
Les meir

22.03.2011:
Turplanen er klar. Mange spanande turar.
Les meir

27.01.2011:
Saksliste for årsmøte 2011
Les meir

25.12.2010:
Romjulsturen
Les meir

29.11.2010:
Dato for årsmøte satt til 29. januar.
Les meir

23.08.2010:
Lagerlokale er ønska
Les meir

20.05.2010:
Endring turplanar
Les meir

26.02.2010:
Turprogram
Les meir

26.02.2010:
Nytt styre
Les meir

13.01.2010:
Saksliste for årsmøtet
Les meir

11.01.2010:
Innkalling til Årsmøte
Les meir

11.11.2009:
Lysbildekveld
Les meir

10.08.2009:
Endring av turmål
Les meir

04.06.2009:
Tur til Langenesvatnet
Les meir

12.05.2009:
Endring i turprogram
Les meir

28.04.2009:
Info om turen til Høgstolen 2. mai
Les meir

03.04.2009:
Endring av oppsett tur
Les meir

31.03.2009:
Kajakktrening
Les meir

12.03.2009:
Tur til Skopphornet 15. mars
Les meir

26.02.2009:
Turen 1. mars flytta til Lianibba
Les meir

17.02.2009:
Nytt styre
Les meir

10.02.2009:
Årets første Fjellhugtur til Skopphorn 1. mars
Les meir

03.02.2009:
Årsmøte satt til 14.02.2009
Les meir

04.01.2009:
Internettsidene er endeleg klare.
Les meir

Fjellhug

Fjellhug Natur- og Frilutslivlag vart skipa i 1981 og har sin base i Sykkylven kommune.

Programmet som laget presenterer kvart år spenner frå familievennlege utflukter og barneskileikar til meir krevjande bre- og toppturar. Dei fleste arrangementa er opne for alle interesserte.

Laget har mange medlemmer som kjenner naturen i regionen svært godt under vekslande verforhold og til alle årstider. Desse er turvegleiarar. Fjellhug ønskjer såleis å gi fleire høve til å trengje inn i det storslåtte alpelandskapet, gå nye vegar utanfor oppgåtte stiar og nå mål som ein på eiga hand kanskje ikkje ville vere i stand til å nå.

Dersom ein kan kalle det ein Fjellhug-filosofi, så er det at vi er glad i naturen, og at kvaliteten i friluftslivet er viktigare enn kvantiteten. Med enkle middel ønskjer vi å nå rike mål, der all aktivitet er "ikkje-konkurransemotivert". En ser at trafikken i Sykkylvsfjella aukar år for år. Fjellhug finn det sjølvsagt gledeleg at fleire oppsøkjer den frie natur. Det er plass til mange som kjem og dreg, dersom dei ikkje legg igjen spor etter seg.

Fjellhug sine vedtekter finn du her.

TILSKOT FRÅ FJELLHUGFONDET.
Fondet kan yte tilskot til føretak, lag og organisasjonar som stimulerer til natur- og friluftslivopplevingar for allmenn formål i Sykkylven.
Søknadsfrist 20.12.

Fjellhugfondet sine vedtekter finn du her.

Lagets medlemer kan på visse vilkår disponere Sykkylven Energi si hytte ved Storevatnet i Riksheimdalen. Bruksavtalen på hytta finn du her.

Du kan støtte Fjellhug natur - og friluftslag ved å registrere tippekortet ditt på organisasjonsnr 977022789