Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 08.11.2011:

Fjellhugboka er på veg


Den nye utgåva av Fjellhugboka er no på veg. Dette er både ei revidering av den gamle boka samt at den no omfattar fleire turar. Den vert å få kjøpt i bokhandlarar og sportsbutikkar i byrjinga av desember. Meir info om Fjellhugboka vil kome etter kvart.