Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 02.10.2013:

Tynesfjellet, ny oppmøtestad


Merk at oppmøtestaden for denne turen er endra. Oppmøtestad vert Tandstad skule, og ikkje Hydrostasjonen som tidlegare annonsert. I tillegg er oppmøtetida endra til 10:30