Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 30.05.2019:

Avlysing av tur


NB! NB! Turleiarane melder at den oppsette turen "Tinderangling i Riksheimdalen" 2.juni dessverre må avlysast på grunn av forholda og verprognosene. Mykje nysnø i høgda skaper sleipe tilhøve til fots og legg skaderisikoen over terskelgrensa og hyggefaktoren under.