Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 31.03.2009:

Kajakktrening


Neste post på programmet er kajakktrening i Velledalen symjehall 2.4 kl. 1800. Formålet er at ein skal trene på velt i kajakk og korleis ein skal kome seg ut av båten og opp i att. I tillegg trening på å legge til/frå brygge. Dei vidarekomne har også høve til å trene på eskimorulle. Eigen kajakk kan takast med dersom den er reingjort.