Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr  Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellvetreglane  Lenker

Fjellhug turer

Dato Turmål Info Grad Oppmøte Turleiar
26.12.2023Sandvikhornetfrå LøsetMSykk. kult.hus 10:00Egil, 926 51 202
Asgeir, 924 34 747
28.01.2024FitjakollenBlådalenLGamlestølen 11:00Nils Terje, 416 28 557
Jon, 907 79 445
18.02.2024Ansokhornet--MStranda fergekai 09:30Lars Inge, 901 26 084
Egil, 926 51 202

Turprogram i pdf format kan lastast ned her.

Fjellhug gjennomfører kvart år mange turar med ymse vanskegrad.

Her kan alle finne turar etter eigne ferdigheiter, og alle er hjarteleg velkomne til å delta. Dersom det er noke du lurer på, så oppmodar vi om at ein tek kontakt med ein av turleiarane. 

Ver merksam på at turane på kort varsel kan bli endra både i høve tid og stad. I tillegg må ein vere merksam på at enkelte turar berre er åpne for medlemar. Forklaring på graderingskoden: L=Lett tur. M=Middels krevjande tur. K=Krevjande tur.