Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr  Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellvetreglane  Lenker

Fjellhug turer

Dato Turmål Info Grad Oppmøte Turleiar
02.06.2024Julianske borg--MHundeidvik fergekai 10:15Asgeir, 924 34 747
Henning, 41511242
16.06.2024Jolgrøhornet rundt--KStranda fergekai 09:00Ove, 917 80 746
Marit, 47949098
30.06.2024Åvasstind--KHundeidvik fergekai 10:15Anne Lise, 470 41 971
Kjell, 93 49 74 63
14.07.2024TrandalshattenMedlemstur, påmeldingKBlir kunngjort 00:00Geir Helge, 40614346
28.07.2024Leirvasshornet--KVelledalen Grendahus 09:00
10.08.2024Urke via GullmordalenMedlemstur, påmeldingKBrunstad kraft 09:00Knut Idar, 92 295 379
25.08.2024Gullmordalen-Brunstaddalenvia KidalenKBrunstad kraft 09:00Geir Helge, 40614346
08.09.2024Feteggapå spor av våre forfedreKStranda fergekai 09:00Lars Peter, 992 64 813
22.09.2024Fivelstad - BjørkeOm Tussevatnet, medlemsturMVelledalen Grendahus 09:00Anne Lise, 470 41 971
Kjell, 93 49 74 63
06.10.2024Gjevenakkenevt. HundatindMHundeidvik fergekai 09:30Lidvar, 92620260
Marita,
20.10.2024Åse-Fjellstuavia byfjellaMSykkylven fergekai 10:00Arve, 404 79 291
Tone, 92899932
24.11.2024Medlemskveld--LPåmelding Per Magne, 99268450
Lars Inge, 901 26 084
26.12.2024Juleturblir kunngjortM 10:00Egil, 926 51 202
Asgeir, 924 34 747
26.01.2025Januartur--M
09.02.2025FebruarturBlir kunngjortM
15.02.2025Årsmøte--LVellesetra 19:00

Turprogram i pdf format kan lastast ned her.

Fjellhug gjennomfører kvart år mange turar med ymse vanskegrad.

Her kan alle finne turar etter eigne ferdigheiter, og alle er hjarteleg velkomne til å delta. Dersom det er noke du lurer på, så oppmodar vi om at ein tek kontakt med ein av turleiarane. 

Ver merksam på at turane på kort varsel kan bli endra både i høve tid og stad. I tillegg må ein vere merksam på at enkelte turar berre er åpne for medlemar. Forklaring på graderingskoden: L=Lett tur. M=Middels krevjande tur. K=Krevjande tur.