Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr  Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellvetreglane  Lenker

Fjellhug turer

Dato Turmål Info Grad Oppmøte Turleiar
25.06.2023Dravlausegga--MVelledalen grendahus 10:00Lidvar, 92620260
Lars, 98020176
16.07.2023Trollkyrkja--KVelledalen Grendahus 09:00Geir Helge, 40614346
13.08.2023Grinddalen rundtMedlemstur, påmeldingKStranda fergekai 08:00Egil, 926 51 202
Ove, 917 80 746
27.08.2023Råna og Midtre Regndalstindmedlemstur PåmeldingKVelledalen Grendahus 08:00Hans Kristian, 92 68 71 15
Rigmor H., 90987263
10.09.2023Trongegga/Masdalshornet--MVelledalen Grendahus 09:00Anne Lise, 470 41 971
Kjell, 93 49 74 63
24.09.2023Dalegubben--M/KVelledalen Grendahus 09:00Anne Lise, 470 41 971
Kjell, 93 49 74 63
08.10.2023SkurdahornetFrå FausaLVelledalen Gr. hus 10:00Knut Idar, 92 295 379
Anita, 47 29 72 51
22.10.2023SulafjelletGrøthornet/EltraneMSykkylven fergekai 10:00Knut Idar, 92 295 379
Anita, 47 29 72 51
04.11.2023MedlemskveldPåmeldingL Per Magne, 99268450
26.12.2023Sandvikhornetfrå LøsetMSykk. kult.hus 10:00Egil, 926 51 202
Asgeir, 924 34 747
28.01.2024FitjakollenBlådalenLGamlestølen 11:00Nils Terje, 416 28 557
Jon, 907 79 445
18.02.2024Ansokhornet--MStranda fergekai 09:30Lars Inge, 901 26 084
Egil, 926 51 202

Turprogram i pdf format kan lastast ned her.

Fjellhug gjennomfører kvart år mange turar med ymse vanskegrad.

Her kan alle finne turar etter eigne ferdigheiter, og alle er hjarteleg velkomne til å delta. Dersom det er noke du lurer på, så oppmodar vi om at ein tek kontakt med ein av turleiarane. 

Ver merksam på at turane på kort varsel kan bli endra både i høve tid og stad. I tillegg må ein vere merksam på at enkelte turar berre er åpne for medlemar. Forklaring på graderingskoden: L=Lett tur. M=Middels krevjande tur. K=Krevjande tur.