Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr  Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellvetreglane  Lenker

Fjellhug turer

Dato Turmål Info Grad Oppmøte Turleiar
14.08.2021Holedalen til Geiranger, Overgangsturmedlemstur PåmeldingKVelledalen Grendahus 08:00Egil, 926 51 202
Knut Idar, 92 295 379
05.09.2021KeipenNorangsdalenKVelledalen Grendahus 08:00Anne Lise, 470 41 971
Kjell, 93 49 74 63
10.09.2021JubileumsturFølg med!MPåmelding
19.09.2021GullkoppenHornindalMVelledalen Grendahus 09:00Hans Kristian, 92 68 71 15
Rigmor H., 90987263
10.10.2021BlådalenFamilieturLGamlestølen 10:00Hannah, 93449751
Ane, 45161618
24.10.2021SkolmaSkolmaMSykkylven ferjekai 10:00Anne Marta, 913 38 349
07.11.2021MedlemskveldPåmeldingLPåmelding 19:30Per Magne, 99268450
26.12.2021Ansokhornet--MStranda F.kai 09:00Nina, 901 99 553
Robin, 94891728
16.01.2022Skikompisv/ Christer Lundberg--Påmelding Egil, 926 51 202
07.02.2022Husnakkhornet--LFausaskiftet 10:00Geir Helge, 40614346
27.02.2022BortoverskiØrskogfjelletM Asgeir, 924 34 747
Marit, 47949098

Turprogram i pdf format kan lastast ned her.

Fjellhug gjennomfører kvart år mange turar med ymse vanskegrad.

Her kan alle finne turar etter eigne ferdigheiter, og alle er hjarteleg velkomne til å delta. Dersom det er noke du lurer på, så oppmodar vi om at ein tek kontakt med ein av turleiarane. 

Ver merksam på at turane på kort varsel kan bli endra både i høve tid og stad. I tillegg må ein vere merksam på at enkelte turar berre er åpne for medlemar. Forklaring på graderingskoden: L=Lett tur. M=Middels krevjande tur. K=Krevjande tur.