Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr  Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellvetreglane  Lenker

Fjellhug turer

Dato Turmål Info Grad Oppmøte Turleiar
02.10.2022Kallskaregga--M Lars Peter, 992 64 813
16.10.2022Rønstadhellarenfrå Hellevika LepsøyaLSykkylven Fergekai 10:00Anne Marta, 913 38 349
05.11.2022Medlemskveld--LPåmelding Per Magne, 99268450
26.12.2022Sandvikhornetfrå LøsetMSykk. kult.hus 10:00Egil, 926 51 202
Asgeir, 924 34 747
14.01.2023Skikompisferdsel i vinterfjelletL Egil, 926 51 202
05.02.2023Skopphornet--M Lars Peter, 992 64 813
Øyvind, 959 22 720
26.02.2023TjønesfjelletTrugetur frå BrunaLTandst. skule 10:00Marit, 47949098

Turprogram i pdf format kan lastast ned her.

Fjellhug gjennomfører kvart år mange turar med ymse vanskegrad.

Her kan alle finne turar etter eigne ferdigheiter, og alle er hjarteleg velkomne til å delta. Dersom det er noke du lurer på, så oppmodar vi om at ein tek kontakt med ein av turleiarane. 

Ver merksam på at turane på kort varsel kan bli endra både i høve tid og stad. I tillegg må ein vere merksam på at enkelte turar berre er åpne for medlemar. Forklaring på graderingskoden: L=Lett tur. M=Middels krevjande tur. K=Krevjande tur.