Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 27.01.2011:

Saksliste for årsmøte 2011


Saksliste

Sak 1: Registrering av frammøtte

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Velje ordstyrar og referent

Sak 4: Velje ein person som saman med ordstyrar skal skrive under årsmøteprotokollen

Sak 5: Årsmeldinga frå styret og revidert rekneskap

Sak 6: Fastsetting av medlemsavgift

Sak 7: Val

Sak 8: Orientering frå boknemnda v/ Knut

Sak 9:Orientering frå jubileumsnemnda v/ Anne Lise

Sak 10:Orientering om lager lokale v/ Kjell og Ove

Sak 11:Innspel frå medlemane på gradering av turar, turomtale v/ Ove

Sak 12: Orientering om Fjellhug sitt ansvar for turdeltakarane v/Anita

Sak 13: Orientering om engasjement i Monsterlinja

Sak 14: Turforslag.

Sak 15: Ymse ( Ordet fritt blant medlemmane )

Styret.