Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 11.02.2013:

Nytt styre


Nytt styre for Fjellhug er klart:

Leiar: Anita Kjersheim ( attval som leiar)

Styremedlem: Geir Helge Grebstad (ny)

Ove Skylstad (ikkje på val)

Anne Lise Welle (ikkje på val)

Hans Kristian Aarhuus (attval)

Vara medlemar: 1. Nina Hageselle ( ny)

2. Thor Borge Strømme (attval)

Revisor: Nils Terje Skylstad ( attval)

Valnemnd: Åge Vanebo og Lars Petter Dahle, Egil Astad