Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 06.02.2015:

Sakliste for årsmøtet


Saksliste:

Sak 1: Konstituering av årsmøte

- Registrering av frammøtte

- Val av ordstyrar og referent

- Val av ein person som saman med ordstyrar skal skrive under årsmøteprotokollen.

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Handsaming av årsmelding

Sak 4: Godkjenning av revidert rekneskap

Sak 5: Disponering av laget sitt driftsresultat og evt. auking av fondskapital.

Sak 6: Fastsetting av medlemsavgift for 2015

Sak 7: Val

Etter det formell årsmøte

Ymse - orientering og drøftingssaker

- Annonsering av turar forslag til endringar v/ Geir

- Orientering om nytt lager ( Drabløs) v/ Marit

- Merking av råser v/ Anita

- Kurs for medlemar (skredkurs) v/ Hans Kristian

- Friluftsrådet - forslag til markering v/ Anita

- Jubileum 2016 - oppretting av komité v/ Marit

- Forslag på fjellturar 2015

- Ordet fritt