Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 29.01.2014:

Saksliste Årsmøtet


Sak 1: Registrering av frammøtte

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Val av ordstyrar og referent

Sak 4: Val av ein person som saman med ordstyrar som skal skrive under

årsmøteprotokollen

Sak 5: Årsmeldinga frå styret og revidert rekneskap

Sak 6: Fastsetting av medlemsavgift 2014.

Sak 7: Vedtektsendring av §1 i Fjellhugfondet.

Sak 8: Disponering av overskotet.

Sak 9: Val

Etter årsmøte:

. Orientering om tildeling frå Fjellhugfondet 2013 ved Anita

. Orientering om lagerlokale ved Nina

. Kurs i kameratredning 9.2.14 ved Ove

. Behov for innkjøp av utstyr ved Anne Lise

. Fjellhug si rolle ved forslag om kraftutbygging i Sykkylven ved Geir

. Nettsida - innsending av turreferat og bilde ved Hans.

. Turforslag.