Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 06.02.2013:

Saksliste for årsmøtet


Framhaldande Årsmøte 2011

Sak 1: Godkjenning av rekneskapen for 2011.

Årsmøte 2012

Sak 1: Konstituering av årsmøte

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Handsaming av årsmelding

Sak 4: Godkjenning av revidert rekneskap

Sak 5: Fastsetting av medlemsavgift

Sak 6: Samarbeid med ÅST ( turprogram).

Sak 7: Lagerlokale

Sak 8: Godkjenning av vedtekter for Fjellhugfondet

Sak 9: Val

Etter det formelle årsmøte ( orienteringssaker )

Rekruttering av nye turleiarar.

Organisering /forslag til av tematurar

Turforslag.

Ymse