Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 04.02.2014:

Nytt styre


Etter årsmøtet er dette det nye styret:

Leiar: Anita Kjersheim

Styremedlem: Ove Skylstad, Marit Ramsevik, Geir Helge Grebstad, Hans Kristian Aarhuus

Varamedlemar: 1.Thor Borge Strømme, 2. Nina Hageselle

Revisor: Nils Terje Skylstad