Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 13.01.2010:

Saksliste for årsmøtet


Saksliste til årsmøte

Sak 1: Konstituering av årsmøte

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Handsaming av årsmelding

Sak 4: Godkjenning av revidert rekneskap

Sak 5: Fastsetting av medlemsavgift

Sak 6: Val

Sak 7: Innkjøp av nytt utstyr

Sak 8: Reglar for utlån, leige evt .depositum ved bruk av utstyr.

Sak 9: Nytt opplag av Fjellhugboka.

Sak 10: Kjøp av klubblokale

Sak 11: Turforslag.

Sak 12: Støtte til hytteprosjekt, Storevatnet, Brunstadkollen