Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 01.02.2012:

Årsmøtesaker


Stad : Vellesetra

Saksliste

Sak 1: Konstituering av årsmøte ( Registrering av frammøtte , val av ordstyrar og referent,

Val av ein person som saman med ordstyrar skal skrive under årsmøteprotokollen)

Sak 2: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3: Handsaming av årsmelding

Sak 4: Godkjenning av revidert rekneskap

Sak 5: Fastsetting av medlemsavgift

Sak 6: Val (Styremedlemar for to år, vara medlemer for eit år, leiar for eit år, revisor, to personar til valkomité. )

Sak 7: Retningslinjer for føring / disponering av bokkontoen V/ Egil

Sak 8: Lagring og behov for innkjøp av nytt utstyr V/ Anne Lise

Sak 9: Vedteks endring § 5 i vedtektene V/ Anita

Etter det formell årsmøte

Ymse orienteringssaker.

. Status boksalet ved / Hans Kristian

. Avtalen om rabatt på Sportshandelen DA v/ Geir Helge

. Informasjon om Morotur ved / Anita

. Interesse for tematurar ( Skred, foto, Geologi, telemark m.m.)

. Forslag på fjellturar 2012

. Ordet fritt