Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 20.05.2010:

Endring turplanar


Opprinneleg plan om tur til Storkaldhusdalen i Juni er flytta til August grunna snøforhold i Tafjordfjella. For første helga i juni er det no satt opp den tradisjonelle overnattingsturen til Botnen i Straumsdalen, men endringar kan forekome. Diskuter ønske om turmål på eige diskusjonsforum.