Fjellhug

Hovedsida  Komande turar  Ruteskildringar  Utstyr Diskusjonsforum  Frå turboka  Bli medlem  Fjellhugboka  Fjellvetreglane  Lenker


Nyheiter

Publisert: 23.08.2012:

Info om turen over Romsdalseggen


Ferje frå Stranda kl.08:45.

På grunn av dårlege parkeringstilhøve ved startpunktet i Venjesdalen, blir det sett opp

gratis busstransport frå jernbanestasjonen på Åndalsnes til startpunket. Dette vil også forenkle avslutninga av turen sidan ein slepp å returne til startpunktet for å hente bilar.

På grunn av busskapasiteten så gje gjerne beskjed til turleiar Ove i løpet av laurdagen, helst før kl.20:00 slik at nok plassar blir stilt til disposisjon. Du må rekne med at turen tek omlag 7 timar. Vi går normalruta.

Meir info om Romsdalseggen: http://www.romsdal.com/page.xsp?id=romsdalseggen